ด่วน!!! กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตร FChFP Exective Program รุ่น 27 จ.กรุงเทพฯ

“ในอุตสาหกรรมการเงินทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมการประกัน การธนาคาร และหลักทรัพย์ กำลังมุ่งหน้าสู่ที่ปรึกษาการเงิน เพราะในอีกไม่ช้าไม่นานคนไทยโดยทั่วไปจะเข้าใจ และจะถามหาที่ปรึกษาการเงินประจำตัว ”

หลักสูตร FChFP Executive Program เป็นหลักสูตรสอนให้เป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ เป็นหลักสูตรสากล 10 ประเทศได้แก่ Australia Chaina Hongkong India Indonesia Malaysia Philipines Singapore Taiwan และ Thailand อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการเงิน ทั้งจากประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ด้วยระบบการเรียนการสอน 2 ภาษา มีผู้จบการศึกษาแล้วกว่า 1,400 คน ได้รับการยอมรับจาก คปภ. ให้ผู้จบหลักสูตร ได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนจำนวนชั่วโมงอบรมการต่ออายุประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ลงเหลือครึ่งหนึ่ง จากบุคคลอื่นทั่วไป (บุคคลทั่วไปชั่วโมงอบรม 30 ชั่วโมง/สำหรับที่ปรึกษาการเงินลดชั่วโมงอบรมเหลือเพียง 15 ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับการลดชั่วโมงของวุฒิปริญญาโท)

ที่ผ่านมา…ผู้เรียนจบ สามารถนำความรู้ที่ได้ นำไป ช่วยวางแผนการเงินให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งด้วยหลักการการวางแผนการเงินแบบครบวงจรยังช่วยให้ผู้เรียนจบมีผลผลิตรวมที่สูงขึ้นด้วย

“ FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner ) เป็นคุณวุฒิทางวิชาชีพสำหรับมืออาชีพด้านบริการทางการเงิน เป็นหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเป็นหลักสูตรที่ขับเคลื่อนอาชีพตัวแทนประกันชีวิตของคุณ ให้ก้าวหน้า ทันกับการเปลี่ยนแปลง สู่การเงินนักวางแผนทางการเงินอย่างแท้จริง”
โดย อ.ชวลิต ลีลาภรณ์ หนึ่งในผู้สอนหลักสูตร FChFP Executive Program

1 โปสเตอร์ 2.ใบสมัคร FChFP M1 3.ใบสมัคร FChFP  รุ่น 27 กทม.PC+MK_02 4.Download File (1)_01 6.ใบสมัครสมาชิก THAIFA_เงินสด-บัตรเครดิต_01


แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆ: